SPOZNAJ V ŽIVOTE

PRAVÚ ESENCIU CHVÍLE

ŽI SPOKOJNÝ, NAPLNENÝ A ŠŤASTNÝ ŽIVOT


Postoj a vychutnaj si každú chvíľu, zaži stav spokojnosti,

harmónie, stav celistvý a ozdravný.

 

Prebuď naplno všetky svoje zmysly a precíť to pravé a podstatné,

lebo iba to existuje a je večné.

Monika a Richard

manželia, ktorí spoznali ako ŠŤASTNE prežívať chvíle života

Žiť šťastný, harmonický a naplnený život?
Vychutnávať si každú chvíľu života v radosti a láske?

Bolo by to krásne?
Môžete žiť život plný šťastných chvíľ, aj keď ste doteraz také chvíle mali málokedy?

Dá sa to ešte zmeniť. 

NAJVÄČŠIE HODNOTY NÁJDEME HLBOKO V NÁS A SÚ VEČNÉ

  • Na začiatku sme mali iba jeden druhého ako väčšina zamilovaných. A tiež veľké sny o láske, šťastnom živote a nádhernej rodine. Začínali sme skromne, najprv u rodičov a potom sme si začali budovať svoje rodinné hniezdečko v malom starom hlinenom domčeku.
  • Vždy sme v hĺbke našich sŕdc túžili prežívať krásne a šťastné chvíle.
  • Spoznali sme, čo je pravou esenciou chvíľ v živote, čo prináša stav spokojnosti a harmónie.
  • Spoločné rodinné chvíle sú skutočným požehnaním v živote, tými najkrajšími darmi, ktoré prináša život.
  • Pochopili sme, že podporu, dôveru a čas v prítomnom okamihu venovaný tým, ktorých milujeme, je to najvzácnejšie a najlepšie, čo im môžeme dať.
  • Z prežitých skúseností vieme, že žiť šťastný, harmonický a naplnený život znamená prijať a vychutnávať si každú chvíľu života v radosti, láske a vďačnosti.
  • S úctou oživujeme a uchovávame tradície našich predkov a odovzdávame životnú múdrosť ďalším generáciám.
  • Do výchovy a vedenia našich detí sme vždy vnášali esenciu podporujúcej lásky, osobného vzoru a dôvery.
  • Vďaka tomu sme spoznali, že tie najväčšie hodnoty sú v tom, čo je skutočné, pravé a podstatné, to, čo existuje hlboko v nás a je večné.

S láskou sa na Vás tešíme

Monika a Richard

Vnímajme svet cez dary, ktoré sme dostali.

Postojme chvíľu.

Postoj Chvíľa Sat
(Sat z jazyka sanskrit) vyjadruje prepojenie na stav "užiť si prítomnú chvíľu cez zmysly”, “zastaviť sa”, “postáť chvíľu”. Je to podnet na prebudenie všetkých zmyslov, na precítenie okamihu, stav vnímanej prítomnosti.

Nech nič iné vtedy neexistuje, iba prítomná chvíľa.


Cez svoje zmysly si vychutnávajme pravú esenciu žitia. To, čo je pravé, čisté, originálne. To, čo je trvalej hodnoty.

Dostali sme nádherné dary
Všetky naše city a zmysly, objavujme ich neustále a aspoň na chvíľu vnímajme jednoduchosť malých vecí, krásu sveta okolo nás, vnímajme a počúvajme jeden druhého i seba samého. Tadiaľto vedia oná cesta ako môžeme obohatiť náš život.

Objavme hĺbku našich schopností vnímania.


Spôsob ako pozeráme, spôsob ako počúvame, ako cítime vône, ako vychutnáme chute i ako preciťujeme dotyky. 

Skutočné farby

Očami vidieť skutočnú krásu, farby a tvary.

Čistý zvuk

Ušami počuť krištáľovo čistý zvuk či spev.

Pravá vôňa

Nosom cítiť pravú sviežu vôňu a čistý vzduch.

Originálna chuť

Ústami vychutnávať originálne pôvodné chute a ingrediencie.

Jemný dotyk

Dlaňami cítiť jemné teplo láskavého dotyku.

Srdečné pozvanie

Prijmite srdečné pozvanie kráčať cestou k harmónii žitia.

Nájdime si čas a užívajme si nádheru prítomnej chvíle.

Otvárajme spoločne hranice nekonečnosti bytia, nekonečnosti tvorenia, nekonečnosti rodu v plynutí života.